Bolitx
Chrysanthemum coronarium

El bolitx alegra amb les seves flors els nostres camps i voreres de camins a la primavera.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal