Margalideta, Margalida tirrènica
Bellium bellidioides

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.