Socarrella
Astragalus balearicus

Endèmica de les Balears occidentals, té les fulles compostes imparipinnades, amb els folíols petits i de poca durada i el pecíol, espinós i punxant, primer és verd i més tard marronós.


Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal.