Arbocera
Arbutus unedo

Arbret de poca alçada -entre 1m i 5 m-, d'aspecte esclarissat i sovint en estat arbustiu. Les seves fulles persistents, lluents i coriàcies, tenen el marge lleugerament dentat i es caracteritzen pel fet de presentar la part més ampla acostada a l'extrem distal. Les flors, de color blanc i forma de petit calze, apareixen entre els mesos d'octubre i gener, i es disposen en ramells penjants al capdamunt de les branques. D'aquestes estructures florals en sortiran les cireres d'arboç, rodones i de pell granelluda, que assoliran la maduritat i un ufanós color vermell amb la nova floració. Els seus fruits constitueixen durant l'hivern un bon reservori d'aliment per a molts animals que viuen dins del bosc.

Font: pàgines d'Internet