Aloc
Vitex agnus-castus


És un bell arbust caducifoli de fulles palmaticompostes que cauen a l'hivern.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal