Funaria higrometrica

Un dels verdets acrocàrpics més petits; s'observen les càpsules pèndules.

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal