Orelles
Padina pavonia

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal