Cama-roja de la mar o herba napolitana
Caulerpa prolifera

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal