Tremolitges de terra
Clathrus ruber

Part inferior (ou) blanca, i carpòfor de color vermell. Viu als pinars i marges de camins. No és comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell