Peus de crist, de rata o de cabrit
Clavulina cinerea

Gris-blau pàl·lid primer, després una mica més fosc i marronós. Viu als alzinars i pinars entre fulles caigudes o molses. Comestible, en poca quantitat i ben cuit.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell