Pebrada
Suillus collinitus

Capell i peu marronosos, himeni groc. Viu als pinars. És comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell