Paraigües, capell de senyor, senyal d'alzina
Macrolepiota procera

Blanc, cutícula marronosa a causa de les esquames. Làmines més pàl·lides. Viu a pinars i alzinars. El capell és comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell