Ou del diable
Phallus impudicus

Ou, peu i capell blancs recoberts per la massa verdosa i llemiscosa d'espores. Viu als alzinars, pinars i boscos mixtos. No és comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell