Orella de rata blanca
Helvella crispa

Blanquinós, el peu pot ser grisenc. Viu als pinars i alzinars. És comestible, però s'ha de bullir.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell