Gírgola de canyafèrlera
Pleurotus eryngii var. ferulae

Capell color marró crema o gris. El peu i les làmines són blancs. Viu a tanques on hi ha canyafèrlera. És comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell