Fredolic d'alzina
Tricholoma atrosquanosum

Capell gris pàl·lid i més fosc al centre. El peu i les làmines són blancs. Viu als alzinars i pinars. És comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell