Bufes, pet de moro, pet de bou, pet de monja
Lycoperdon perlatum

Coloració ocre, crema, blanca, amb pics marrons un cop ha caigut l'ornamentació. Viu als pinars i alzinars. És comestible.

Font: Bolets de Menorca. T. Escandell i J. Escandell