Tortuga d'aigua
Emys orbicularis

És molt abundant a Menorca, on es troba en els estanys que es formen dins les cales i els barrancs, tant a migjorn com a tramuntana.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.