Serp de garriga
Macroprotodon cucullatus

El nom del gènere es deu a la presència d'una dent, posterior en aquest cas, de gran tamany. Malgrat sigui verinosa, és una serp inofensiva per a l'home. El nom específic, cucullatus, fa referència a un detall de la seva coloració, la "capulla" fosca característica que queda dibuixada en el clotell.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.