Dragonet
Hemidactylus turcicus

S'assembla a un dragó corrent petit, però és més estilitzat, de cap notablement més estret i coloració més rosada. Habita preferentment contrades de ribera.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.