Dragó
Tarentola mauritanica

És, amb tota seguretat, el rèptil més popular i conegut. Sovint viu a les cases i aprofita els llums per a caçar els insectes nocturns que són atrets per aquells.

Font: Els rèptils i amfibis de les Balears. Joan Mayol Serra.