Cabot xuclador, Peix porc, Xucladit
Lepadogaster candollei

Font: Peixos de les Balears. Francisco Riera, Joan Oliver i Joan Terrassa.