Vitrac
Saxicola torquata


Sedentari molt abundant i migrant probablement escàs. Fàcil d'observar als llocs elevats, com les parets seques. Està distribuït gairebé per tota l'illa, excepte als boscos.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)