Vinjola
Apus apus

Estival i migrant abundant. A partir del mes d'abril arriba la població nidificant i ocupa immediatament les teulades i forats on nidifica. El trobarem a qualsevol dels pobles de l'illa.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)