Tòrtora
Streptopelia turtur

Estival, el pas migratori és important. La podem observar en zones obertes amb arbres dispersoso al voltant de les zones boscoses.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)