Torrola caraputxina
Galerida theklae

Sedentari. Espècie ben distribuïda per tota l'illa, fins i tot a la costa; ocupa les zones pedregoses i de poca vegetació. Es mou normalment en parelles. Reclam molt característic.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)