Titeta sorda
Anthus pratensis


Migrant i hivernant abundant. Podrem observar aquesta titeta a les zones de vegetació baixa i, especialment, a les tanques llaurades, llocs on s'arrepleguen importants esbarts.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)