Soterí petit
Tachybaptus ruficollis

Aquest petit ocell el podem observar tot l'any, formant petits grups, especialment a l'hivern i a l'Albufera, com les altres espècies de soterins. També podrem observar espècies aïllades en qualsevol zona humida amb suficient nivell d'aigües a l'estiu.  

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)