Reietó cellablanca
Regulus ignicapillus

Sedentari i migrant escàs. Cria normalment als alzinars, però és difícil de veure. Cant molt fi i característic, de notes ascendents.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)