Rascló
Rallus aquaticus

Petit ocell aquàtic que podem trobar tot l'any a qualsevol zona humida amb prou cobertura vegetal. Difícil d'observar, destaca la seva veu, forta i molt característica. Els millors llocs per l'espècie són l'Albufera, Son Saura del nord i Son Bou.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)