Perdiu
Alectoris rufa

Espècie ben distribuïda per tota l'illa, especialment a la costa nord-est. Reclam molt característic. Sedentari. La població autòctona es veu reforçada per constants introduccions d'exemplars de vegades híbrids.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)