Oronella
Hirundo rustica

Estival i migrant molt abundant. És, probablement, l'ocell més abundant durant els passos migratoris; és possible observar grans concentracions on troba menjar abundant, com les zones humides. Nidifica aïlladament als bouers i altres edificacions rurals.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)