Oca comuna
Anser anser

Es tracta d'una àneda de gran tamany, que podem trobar durant l'hivern en petits grups. De totes les zones humides de Menorca, l'Albufera és on més comunament la podrem observar. Mascles i femelles, similars.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)