Rabassot de cresta
Aythia fuligula


El veurem durant l'hivern a l'Albufera, sempre en escàs nombre. De costums semblants a l'anterior, es mou en els mateixos esbarts. Els mascles tenen un plomatge fortament contrastat (blanc-negre) que destaca a llarga distància, però les femelles són difícils de distingir.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)