Àneda griseta
Anas strepera


Aquesta àneda la podrem observar normalment a l'Albufera. És el més escàs dels ànecs que il.lustram. Discret, pel que fa al plomatge, els mascles són de color gris uniforme amb la coa negra i les secundàries blanques.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)