Gambussó o Corriol variant
Calidris alpina

Migrant i hivernant. En ocasions, difícil de distingir de Calidris ferruginea, encara que té el carpó fosc i el besc és més curt.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)