Cullerot
Anas clypeata


El podem trobar durant les migracions i durant l'hivern a qualsevol zona humida; és relativament abundant a l'Albufera. El nom cullerot es deu a l'exagerada forma del seu bec.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)