Corb
Corvus corax

Sedentari, el podem trobar per tota l'illa, i nidifica fins i tot a la costa. Després de l'època de cria, es concentren en grups de vegades nombrosos.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)