Cama-roja pintada
Tringa erythropus

Migrant i hivernant. A la primavera el plomatge és quasi completament negre. El trobarem preferentment a l'Albufera. Notau el bec llarg i fi.

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)