Buscaret sard
Sylvia sarda

És petita, totalment obscura y ulls clars. Es distingeix pel seu reclam característic. Viu entre matolls i vegetació oberta.

Dibuix i text: Manual de las aves de España y de Europa. H. Heinzel / R. Fitter / J. Parslow