Buscarla de canyís
Acrocephalus scirpaens

Migrant i estival escàs. Aquest ocell, com tots els de la seva família, es troba preferentment a les zones humides cobertes de vegetació palustre; destaca, a la nostra illa, la de Son Bou, on cria aquesta espècie. També, durant els passos migratoris, el podrem trobar en altres llocs, com per exemple, l'Albufera

 

Fotografia: Pàgina Web del GOB (Mallorca)
Text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)