Alosa
Alauda arvensis

Migrant i hivernat. El podem veure en petits grups a les zones obertes de l'illa, preferentment a les tanques llaurades. Reclam característic, difícl d'observar quan està posada a terra.

Dibuix i text: Ocells de Menorca. GOB (Menorca)