Abellarol
Merops apiaster

Migrant i estival nidificant. És una espècie en regressió a Menorca, perquè els hàbitats de cria s'estan destruint. Es pot observar, principalment, a les zones dunars ben conservades de la Vall, Cavalleria i Tirant