Rata traginera terrosa o de ciutat
Rattus norvegicus

La rata traginera terrosa, de ciutat o d'albufera, com se la vulgui anomenar, és sense cap dubte l'espècie d'introducció més recent a les nostres illes.

Font: Els mamífers de les Balears: Josep Antoni Alcover
Dibuix: Guia básica de la flora y fauna de Europa