Rata sarda
Eliomys quercinus

És el més polit i simàtic dels rosegadors. Conjuntament amb el ratolí de rostoll, aquesta va ser segurament la primera espècie de micromamífer que l'home va introduir a Menorca.

Font: Els mamífers de les Balears: Josep Antoni Alcover

Dibuix: Guia básica de la flora y fauna de Europa