Rata aranyera
Crocidura suaveolens

La rata aranyera de Menorca és un petit insectívor quasi gens conegut pels mateixos menorquins. El seu aspecte és d'un ratolinet petit, de cames curtes i amb el musell llarg i prim.


Font: Els mamífers de les Balears: Josep Antoni Alcover