Rata pinyada petita de muntanya
Pipistrellus savii

Font: Les espècies protegides. Josep Amengual