Rata pinyada de cap gros
o de cova

Miniopteris schreibersi

Font: Les espècies protegides. Josep Amengual