Mart o marta
Martes martes

És sense cap dubte una espècie d'introducció recent, deguda a l'home. A la fotografia, exemplar jove.

Font: Els mamífers de les Balears: Josep Antoni Alcover
Fotografia: Les espècies protegides. Josep Amengual