Eriçò
Atelerix algirus

El nostre eriçò no és el mateix que viu a Europa sinó que és una forma de l'espècie africana. Té el dors, a partir de damunt el cap fins prop de la coa, ben cobert d'espines d'uns dos cm de llargària.

Font: Els mamífers de les Balears: Josep Antoni Alcover
Foto: Espais naturals de Menorca